Hypochondrická porucha

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F452

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania
Skupina: F45 - Somatoformné poruchy

 


 

comments powered by Disqus