Iná obsedantno-kompulzívna porucha

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F428

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania
Skupina: F42 - Obsesívno-kompulzívna porucha

 


 

comments powered by Disqus