Iná porucha metabolizmu lipoproteínov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E788

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E78 - Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné lipidémie

 


 

comments powered by Disqus