Iná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E708

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E70 - Poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín

 


 

comments powered by Disqus