Nedostatok vitamínu D, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E559

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E55 - Nedostatok vitamínu D

 


 

comments powered by Disqus