Nedostatok vitamínu D

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E55

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

Podrobnejšie diagnózy

E550 - Aktívna rachitída
E559 - Nedostatok vitamínu D, bližšie neurčený
 


 

comments powered by Disqus