Hypoglykémia, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E162

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E16 - Ostatné poruchy vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy

 


 

comments powered by Disqus