Iná porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie určená, nezatriedená inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D898

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D89 - Iné poruchy imunitného mechanizmu nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus