Imunodeficit, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D849

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D84 - Iné imunodeficiencie

 


 

comments powered by Disqus