Bežný premenlivý imunodeficit s prevažujúcimi odchýlkami v počte a funkcii B-buniek

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D830

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D83 - Bežná premenlivá imunitná nedostatočnosť

 


 

comments powered by Disqus