ažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s malým počtom T-buniek a B-buniek

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D811

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D81 - Kombinovaná imunitná nedostatočnosť

 


 

comments powered by Disqus