Sekundárna sideroblastová (sideroachrestická) anémia zapríčinená liekmi a toxickými látkami

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D642

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D64 - Iné anémie

 


 

comments powered by Disqus