Anémia pri iných chronických chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D638

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D63 - Anémia pri chronických chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus