Iná bližšie určená aplastická anémia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D618

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D61 - Iné aplastické anémie

 


 

comments powered by Disqus