Hemoglobinúria zapríčinená hemolýzou z iných vonkajších príčin

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D596

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D59 - Získaná hemolytická anémia

 


 

comments powered by Disqus