Dedičná hemolytická anémia, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D589

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D58 - Iné dedičné hemolytické anémie

 


 

comments powered by Disqus