Anémia zapríčinená poruchou metabolizmu nukleotidov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D553

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D55 - Anémia zavinená poruchami enzýmov

 


 

comments powered by Disqus