Anémia zapríčinená inou poruchou metabolizmu glutatiónu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D551

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D55 - Anémia zavinená poruchami enzýmov

 


 

comments powered by Disqus