Iná megaloblastová anémia, nezatriedená inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D531

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D53 - Iné nutričné málokrvnosti

 


 

comments powered by Disqus