Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená selektívnou malabsorpciou vitamínu B12 s proteinúriou (51.1)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D511

Kapitola: III. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
Skupina: D51 - Málokrvnosť z nedostatku vitamínu B12

 


 

comments powered by Disqus