Extramedulárny plazmocytóm, okrem úplnej remisie

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C902

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C90 - Mnohonásobný myelóm (plazmocytóm) a zhubné nádory z plazmatických buniek

 


 

comments powered by Disqus