Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí nervového systému

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C794

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C79 - Sekundárny zhubný nádor na iných miestach

 


 

comments powered by Disqus