Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C786

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C78 - Sekundárny zhubný nádor dýchacích a tráviacich orgánov

 


 

comments powered by Disqus