Zhubný nádor krčnicového klbka (glomus caroticum)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C754

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C75 - Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr

 


 

comments powered by Disqus