Zhubný nádor prištítnej žľazy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C750

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C75 - Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr

 


 

comments powered by Disqus