Zhubný nádor mozgu, postihujúci viaceré oblasti

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C718

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C71 - Zhubný nádor mozgu

 


 

comments powered by Disqus