Zhubný nádor mozgového kmeňa

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C717

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C71 - Zhubný nádor mozgu

 


 

comments powered by Disqus