Zhubný nádor mozgovej komory

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C715

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C71 - Zhubný nádor mozgu

 


 

comments powered by Disqus