Zhubný nádor záhlavového laloka

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C714

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C71 - Zhubný nádor mozgu

 


 

comments powered by Disqus