Zhubný nádor urachu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C677

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C67 - Zhubný nádor močového mechúra

 


 

comments powered by Disqus