Zhubný nádor ústia močovodu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C676

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C67 - Zhubný nádor močového mechúra

 


 

comments powered by Disqus