Zhubný nádor trojuholníka močového mechúra (trigonum vesicae urinariae)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C670

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C67 - Zhubný nádor močového mechúra

 


 

comments powered by Disqus