Zhubný nádor mužských pohlavných ústrojov, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C639

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C63 - Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských pohlavných orgánov

 


 

comments powered by Disqus