Zhubný nádor semenného povrazca (funiculus spermaticus)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C631

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C63 - Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských pohlavných orgánov

 


 

comments powered by Disqus