Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C499

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C49 - Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva

 


 

comments powered by Disqus