Zhubný nádor srdca, medzihrudia a pohrudnice, postihujúci viaceré oblasti

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C388

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C38 - Zhubný nádor srdca, medzipľúcia (mediastína) a pohrudnice

 


 

comments powered by Disqus