Zhubný nádor medzihrudia, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C383

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C38 - Zhubný nádor srdca, medzipľúcia (mediastína) a pohrudnice

 


 

comments powered by Disqus