Zhubný nádor srdca

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C380

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C38 - Zhubný nádor srdca, medzipľúcia (mediastína) a pohrudnice

 


 

comments powered by Disqus