Chromomykóza, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: B439

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: B43 - Chromomykóza a feomykotický absces

 


 

comments powered by Disqus