Podkožný chromomykotický (feomykotický) absces a cysta

Kód diagnózy podľa MKCH-10: B432

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: B43 - Chromomykóza a feomykotický absces

 


 

comments powered by Disqus