Diseminovaná kokcidioidomykóza

Kód diagnózy podľa MKCH-10: B387

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: B38 - Kokcidioidomykóza

 


 

comments powered by Disqus