Chronická kokcidioidomykóza pľúc

Kód diagnózy podľa MKCH-10: B381

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: B38 - Kokcidioidomykóza

 


 

comments powered by Disqus