Herpetický ekzém (Kaposiho)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: B000

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: B00 - Infekcie herpetickým vírusom [herpes simplex - plazivec jednoduchý]

 


 

comments powered by Disqus