Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná komármi

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A839

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: A83 - Vírusové encefalitídy prenášané komármi

 


 

comments powered by Disqus