Subakútna sklerotizujúca panencefalitída

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A811

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: A81 - Pomalé vírusové infekcie centrálneho nervového systému

 


 

comments powered by Disqus