Lymská choroba

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A692

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: A69 - Iné spirochétové infekcie

 


 

comments powered by Disqus