Primárny syfilis na inom mieste

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A512

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: A51 - Včasný syfilis

 


 

comments powered by Disqus