Listériová meningitída a meningoencefalitída

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A321

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: A32 - Listerióza

 


 

comments powered by Disqus