Kožný eryzipeloid

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A260

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: A26 - Eryzipeloid - ruža ošípaných

 


 

comments powered by Disqus