Baktériová črevná infekcia, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A049

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby
Skupina: A04 - Iné bakteriálne črevné infekcie

 


 

comments powered by Disqus